March 10, 2015

ПРОЛЕТ :: SPRING

21 Март -  денят на пролетното равноденствие


Тогава продължителността на деня е равна на нощта, а Слънцето при своето видимо движение по еклиптиката пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава в северната.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...