March 28, 2014

March 02, 2014

Баба Марта бързала...

Комплект мартеници за любимите ви хора. 

Ето, че дойде време и на месец мАрт. Зимата мудно си заминава и отстъпва място на свежата и пълна с живот пролет.  През март всички се закичваме с традиционните за България мартеници - бели и червени усукани конци. Цветовете имат строго определен смисъл: червено - кръв, живот; бяло - чистота, щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки.
Ето и част от мартеничките, които подготвих за Баба Марта. :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...